Aktivitetscenteret

Aktivitets- og samværstilbud for voksne brugere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Aktivitetscentret er en del af Palleshave Bo- og Aktivitetscenter og hører under Servicelovens §104.

Aktivitetscenteret er nyopført og indviet i foråret 2013, nye tilbygninger er taget i brug foråret 2020. Det ligger i naturskønne og rolige omgivelser. Arkitekturen, placeringen og materialevalget afspejler et ønske om at tage størst muligt hensyn til det omgivende miljø, ressourcer og bæredygtighed.

Det er indrettet efter principper, der tager udgangspunkt i både fleksibilitet og individuelle behov.

Der er plads til 25 brugere på fuld tid. Vore nuværende brugere er hos os med variabel indskrivningsprocent. P.t. er ca. 1/3 af dem eksterne. Normeringen er afhængig af funktionsniveau, 1:3 eller 1:4.

Alle brugere er mobile, nogle kan kommunikere med verbalt sprog, andre har brug for alternative kommunikationsformer, som f.eks. tegn til tale.

Pædagogikken er tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau.