Brugerne

Vi har i øjeblikket indskrevet 26 brugere i alderen fra knap 20 til 60+ på Aktivitetscentret.

Vores normering er, afhængig af funktionsniveau 1:3 eller 1:4.

En del brugere kommer fra Bostedet på Palleshave, nogle kommer fra andre institutioner, eller er hjemmeboende.

I en separat bygning har vi et særligt tilrettelagt tilbud for en bruger med normering 1:1 et par dage om ugen.

Kendetegnende for vore brugere er et stort behov for en struktureret og forudsigelig hverdag. En stor del har udfordringer med at modtage og bearbejde sansestimuli.

Alle brugere har en individuelt tilrettelagt ugeplan, der tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsevne, interesser og dagsform.

Nogle af vore brugere har et verbalt sprog, andre benytter sig af andre kommunikationsformer, f.eks. tegn til tale. De er alle sammen mobile.