Personalet på Aktivitetscenteret

Vi er 12 ansatte i alt. Fordelingen mellem kvinder og mænd er meget lige.

Aldersspredningen går fra sidst i 20'erne til først i 60'erne.

Syv af os er pædagoger, heraf en afdelingsleder, en er sosumedhjælper og fire er pædagogmedhjælpere, heraf tre i fleksjob.

Arbejdstiden varierer fra 37 timer/uge for størstedelen af de pædagoguddannede til 5 timer/uge for en fleksjobber.