Personalet på aktivitetscenteret

Vi er 11 ansatte i alt. Fordelingen mellem kvinder og mænd er meget lige.

Aldersspredningen går fra midt i 20'erne til sidst i 50'erne.

Seks af os er pædagoger, heraf en afdelingsleder, to er omsorgsmedhjælpere, en er sosumedhjælper og to er pædagogmedhjælpere i flexjob.

Arbejdstiden varierer fra 37 timer/uge for størstedelen af de pædagoguddannede til 5 timer/uge for en flexjobber.