Beboerne

Samarbejdet med beboerne

Vi forudsætter, at beboerne er beskæftiget i et dagtilbud, at de som udgangspunkt kan være alene om natten og at enhver, efter evne yder sit til fællesskabet, både praktisk og socialt.

P.t. er vi så heldige, at alle beboere har et godt, stærkt netværk i familien. Dette har vi altid i fokus, så det bliver en vigtig ressource i hverdagen.

Desuden er beboerne i hverdagen i høj grad hinandens netværk. Dette gør at den enkelte kan klare væsentligt mere, end hvis vedkommende stod alene med opgaven.

Samarbejdet med de pårørende

Vi forventer tillid til, at samarbejdet mellem pårørende og personale altid tager udgangspunkt i faglige og menneskelige overvejelser. Vi ønsker, at dialogen baserer sig på både den pårørendes og personalets viden om og indsigt i den enkelte beboer.

Vi anser det for væsentligt at bevare og udbygge kontakten til det vigtige netværk, som familien udgør.