Dagligdagen

Arbejde

Alle Kernehusets beboere er i beskæftigelse, nogle på de beskyttede værksteder i Broby og Odense. Desuden er der et par af beboerne, der er i beskyttede stillinger i henholdsvis et plejehjemskøkken, i en vuggestue og på et gårdprojekt.

De klarer transporten til og fra arbejde enten på cykel, med offentlig bus eller speciel værkstedsbus.

Hele tiden ud fra devisen: Så selvhjulpen som muligt.

Fritimer

Efter endt arbejde samles man ofte i fællesstuen, hvor der læses avis, tjekkes post, nydes en kop kaffe eller te. Man udveksler dagens oplevelser med hinanden og de personaler, der er til stede.

Hjemmedag

Alle har en ugentlig hjemmedag, der er beregnet til at klare alle huslige gøremål, såsom tøjvask, rengøring i egen lejlighed, indkøb, samt indkøb og madlavning til hele bofællesskabet.

Så vidt muligt holdes hjemmedagen sammen med den enkeltes kontaktpædagog.

Det er ligeledes på hjemmedagen, man besøger læge, tandlæge, bank, frisør og andre servicepersoner.

Fritidsinteresser

De fleste beboere i Kernehuset har flere fritidsinteresser, der dyrkes ivrigt.

Nogle går til bowling og fitness, mens andre mere er til musik.

I Viften, som Kernehuset er en del af, er der mulighed for at spille i et band. Der er plads til alle, uanset talent.

Det hænder ofte, at en af beboerne foreslår en fælles udflugt, som fx en teater- eller biograftur, det bliver så endeligt aftalt på et husmøde.

Desuden har alle et godt netværk af familie og venner, der jo også skal passes.

Aftensmaden

I Kernehuset laver vi selv vores aftensmad, idet vi synes det er rart at komme hjem til et hus, hvor der dufter dejligt af hjemmelavet, god, varm mad.

Beboerne står selv for tilberedningen af aftensmaden sammen med en pædagog. I samråd med beboerne laver vi en kostplan for en uge ad gangen, så vi sikrer os, at vi får en sund, velsmagende og afvekslende kost. 

Husmøder

En gang ugentligt afholdes der et fælles husmøde, hvor alle væsentlige beslutninger træffes.

Her drøfter vi fx om vi skal i teateret, biffen, sommerhus, på udflugt eller lignende.

Ferieture

Vi synes det er vigtigt for fællesskabet med nogle gode fælles oplevelser. Derfor har vi i en årrække rejst på charterferie, hvor der har været en passende blanding af afslapning, hygge og spændende oplevelser. Dette er bestemt noget vi også vil satse på i de kommende år.

I løbet af værkstedernes sommerferie tager vi som regel også på forskellige udflugter med huset. Det kan være zoo eller tivoli.

Traditioner

Lige som de fleste danskere har vi i Kernehuset også nogle traditioner. Vi holder gerne en julefrokost, beboerne og personalet sammen.

Vi holder også en årlig hyggeaften med gløgg og æbleskiver for beboere og pårørende.

Vi fejrer selvfølgelig også alle fødselsdage med flagning, fødselsdagssang, gave og selvvalgt menu til aftensmaden.

Økonomi

Alle beboerne får pension.

Som nævnt tidligere er Kernehuset ejet af en boligforening, som selv opkræver husleje, varme, el osv. af beboerne.

Beboerne indbetaler hver måned et beløb til kost, som dækker aftensmad hver dag, samt morgenmad + frokost på hjemmedagen og i alle ferier og fridage. Morgenmad er noget de selv indkøber.

Beboerne indbetaler også til en fælleskonto, som dækker udgifter til til bussen, rengørings- og husholdningsartikler og nyerhvervelser til huset.