Personalet i Kernehuset

Personalet

Der er p.t. en deltidsansat og tre fuldtidsansatte hjemmevejledere. Udover Kernehusets beboere gives der støtte/vejledning til en borger, der bor i egen bolig i Nr. Lyndelse.  

Der er desuden tilknyttet rengøringshjælp til huset.

Pedelfunktionen en varetages af boligselskabet, samt pedellen på Palleshave, der også er en del af Viften.

Generelt dækkes hverdagen i tidsrummet 07.00 – 24.00 (22.30 – 24.00 p.t. af nattevagten)

Weekender og helligdage i tidsrummet 11.00 – 24.00 (vagten kan reguleres efter beboernes behov).

Der en nattevagt tilknyttet Kernehuset. Vagten, der deles med to andre bofællesskaber i Viften, kigger typisk forbi en eller flere gange i løbet af natten alt efter behov. Beboerne har mulighed for at ringe til nattevagten, hvis der er brug for det.

Vi er p.t. normeret til 10,5 timer ekstra om ugen til en af vores beboere.

Vi lægger vægt på åben faglig kommunikation og samarbejde, såvel internt som eksternt.