Beboerne

Samarbejdet med beboerne

Som udgangspunkt mener vi, at beboerne har gavn af at være beskæftiget i dagtilbud. Vi støtter og vejleder hen imod, at enhver, efter evne, yder sit til fællesskabet – praktisk og socialt.

Som billedet viser, tager beboerne også del i den årlige affaldsindsamling. Et godt praktisk bidrag til det store fællesskab.

Samarbejdet med de pårørende

Vi har tillid til, at samarbejdet imellem pårørende og personale altid har udgangspunkt i pædagogisk faglige og menneskelige overvejelser. Den nødvendige dialog baserer sig på både pårørendes og personalets viden om og indsigt i den enkelte beboer.

Personalet anser det for væsentligt at have en god kontakt til dét vigtige netværk, som familien udgør.

Der afholdes møde for pårørende to gange årligt. De er aftalt placeret om aftenen den sidste onsdag i maj og november.