Dagligdagen

Dagligdagen

Om morgenen mødes de fleste beboere i fællesrummet og spiser morgenmad sammen, inden de tager af sted på arbejde. De, der har hjemmedag, mødes derefter og spiser morgenmad i fællesskab. 

Eftermiddagen bruges til f.eks. postlæsning, smøring af madpakker, bad, gåture, oprydning, fritidsaktiviteter, hygge i fællesrummet og afslapning i egne lejligheder.

På fire hverdage får beboerne aftensmad fra Tømmergården. I weekenderne laver vi selv mad. Beboerne hjælper med tilberedning, borddækning og opvask. 

Beboerne har indflydelse på valg af menuen. 

Beboerne sørger selv for aftensmad onsdag, de hjælpes efter behov med tilberedningen. 

Vi prioriterer at være sammen omkring aftensmåltidet, hvor dagens begivenheder samtidig kan drøftes og aftenen evt. tilrettelægges.

Efter aftensmaden er der tid til, at man kan dyrke fritidsinteresser som f.eks. sløjd, musik og aftenskole. 

Nogen ser tv i stuen, spiller spil, går aftentur, laver lektier, smører madpakke, andre går for sig selv i lejligheden og har måske besøg. 

I weekenden står beboerne selv op og sørger for egen morgenmad og frokost.

Hjemmedag

Alle har en ugentlig hjemmedag, hvor der er fokus på alle personlige, praktiske og økonomiske gøremål. 

Hjemmedage afholdes primært med den enkeltes kontaktpædagog.

Arbejde

Beboerne er i beskyttet beskæftigelse, syv beboere på Rehabilitering Nords afdeling i Nr. Broby og en på Skovgården i Odense.

De, der arbejder i Nr. Broby, bliver hentet og bragt af en værkstedsbus.

Husmøde

En gang ugentligt afholdes husmøde, hvor der tales om stort og småt samt tages beslutninger om forskellige ting som vedrører livet i huset.

Det er også her man kan komme med forslag til ture ud af huset.

Ferie, fritid og traditioner

Beboerne har hver deres egne interesser, såsom svømning, cykling, pc-spil, puslespil, klubaftener og aftenskole (kreativ hobby, syning, træsløjd, computer, madlavning, musik).

I Søbo arrangeres der også f.eks. hockeyspil, sang-/musikaftener og hygge aftener i fællesrummet. Det store fællesrum indeholder mulighed for motion, bob-, dart- og fodboldspil, tv - og film aftener og desuden diverse kreative udfoldelser.

Der arrangeres også ture ud af huset til f.eks. bowling, Café Klare, Bazar Fyn og musikfestivals.

Som det kan ses på billederne til højre, tager vi også på længere udflugter, når vejret er til det. De to er fra sommerudflugter i 2019 til hhv. Svendborg og Bjørnø.

Desuden er der tradition for at beboerne holder grillfest og julefrokost for deres pårørende, disse arrangementer afholdes den sidste onsdag i henholdsvis august og november måned. 

Fødselsdage og andre mærkedage fejres efter den enkeltes ønske for dagen. 

Økonomi

Alle beboere modtager førtidspension. Man afholder selv udgifter til husleje, kost m.m.

Fælleskonto haves til dækning af nyanskaffelser til fælles brug, rengøringsartikler, gaver m.m.