Beboerne

Samarbejdet med beboerne

Bofællesskabet bærer præg af selvstændighed og selvbestemmelse, og beboerne kan få den nødvendige støtte hertil.

Vi forventer, at beboerne efter evne yder deres bedste til fællesskabet, både praktisk og socialt.

Vi forventer også, at beboerne med guidning selv kan stå op om morgenen, komme på arbejde/i skole og klare den daglige, personlige hygiejne

Vi regner med, at beboerne er trygge ved at være alene om natten og kan håndtere et evt. mindre problem. Dvs. at de kan ringe efter hjælp om nødvendigt (i tilfælde af strømsvigt fx) eller kan kontakte nattevagtsteamet pr. telefon.

Samarbejdet med de pårørende

Efter beboernes ønsker er alle velkomne i bofællesskabet, og det er individuelt, hvordan samarbejdet med den enkeltes pårørende foregår.

Samarbejdet er meget vigtigt, idet alle nære pårørende kan bidrage og medvirke til at beboeren udvikler sig, selvstændiggøres og sikres optimale livsvilkår med respekt for den enkeltes ønsker om livskvalitet.