Dagligdagen

Dagligdagen

Hverdagen er travl, sjov og fuld af mennesker med gang i.

Alt efter ønske kan man opholde sig i sin egen lejlighed, eller man kan lave noget sammen i fællesrummet, spille spil, se film m.m.

Der tages udgangspunkt i respekten for den enkeltes selvbestemmelse, anerkendende tilgang, livskvalitet, egen-kultur, tryghed og overskuelighed.

Man kan vælge at spise alene i egen lejlighed eller sammen med de andre.
Enkelte sørger selv for den varme mad, mens andre får varm mad udefra. Der tilbydes fælles spisning minimum en gang om ugen.

Hver morgen tilbydes der fælles morgenmad fra kl. 8-9.

Der er nedsat et Brugerråd med 4 møder årligt. Beslutninger føres ud i livet i fællesskab.

Arbejde

De fleste beboere går på arbejde og de transporterer sig enten på scooter, gåben eller bliver hentet af bus tilknyttet deres beskæftigelse.

Hjemmedag

Alle beboere har en ugentlig hjemmedag – en arbejdsdag i lejligheden.
På hjemmedagen kan beboerne få vejledning i praktiske opgaver såsom indkøb, tøjvask, rengøring, oprydning, økonomi – herunder netbank og NemID, bestilling af tid hos frisør m.m.

Beboerne kan få personlige samtaler efter behov.

Hjemmedagen betragtes som ligeså vigtig som det at gå på arbejde, idet der her tilbydes individuel hjælp, rådgivning og vejledning.

Bofællesskabet har en bus. Denne bliver brugt i et mindre omfang, efter nye regler. Der er dog mulighed for at bruge denne til udflugter, ferieture, sygehusbesøg o.l. Vi arbejder meget efter at gøre beboerne så selvstændige som muligt og ser de nye regler omkring bussen som en hjælp til at få øvet div. offentlige transportmuligheder noget mere.

Netværk

Familie, venner og kærester m.fl. er altid velkomne i bofællesskabet.

Beboerne mødes på kryds og tværs i husene alt efter interesser, spiser sammen når de har lyst, og besøger hinanden i lejlighederne.

Beboerne kan få individuel støtte til at opretholde og udvikle et netværk/omgangskreds både i bofællesskabet og i lokalområdet.

Fritid og ferie

Der er mange muligheder for fritidsaktiviteter i Ringe: hockey, spinning, handicapundervisning for psykisk udviklingshæmmede med sløjd, madlavning, syning, stofmaling, biograf m.m.

Desuden er der gode forbindelser til Odense og Svendborg med tog.

Ferieture og udflugter tilrettelægges individuelt efter behov, og der er mulighed for personalets deltagelse.

Beboerne får tilbudt ferie inden for landets grænser med ledsagelse af fast personale. Hvor mange dage og hvor turen går hen, er noget beboerne beslutter i fællesskab.

Nogen beboere vælger at holde ferie med familie eller andre.

Fritiden bruges også til at slappe af i. Sidde foran tv med benene oppe eller høre musik, være sammen med venner og kæreste og hygge sig.

I weekenderne bliver der arrangeret ture med det formål at øge selvstændigheden hos beboerne - Give dem et kendskab til aktiviteter i nær- og fjernområdet. 

Økonomi

Bofællesskabet ligger i boligforeningen Domea, og beboerne betaler selv husleje, el, vand, varme m.m. Ved indflytning betales der indskud på tre måneders husleje.

Alle beboere betaler opholdsbetaling, som dækker div. udgifter til indvendig vedligeholdelse, fx nye møbler, vand, varme osv. Ud over dette er der også en fælles kostkasse. Beboerne kan fast tilmelde sig denne, hvis de fx altid spiser morgenmad i fællesrummet, ellers betaler man pr. måltid.