Lindehuset

Lindehuset er et bosted efter § 108 og et tilbud til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Faaborg-Midtfyn Kommune har driftsoverenskomsten, og bygningerne ejes af LEV.

Lindehusets adresse

Rolighedsvej 3
5750 Ringe

Afdelingstelefon: 72 53 06 76 / 72 53 66 70

De fysiske rammer

Der er plads til 12 beboere på bostedet. Lindehuset består af et hovedhus og en tilbygning fra 1998. I stueetagen i hovedhuset forefindes personalefaciliteter, kontorer til administration, spisestue og køkken.

På 1. salen i hovedhuset er der fire mindre boliger, der alle har eget bad og toilet samt fælles opholdsstue med køkkenfaciliteter og tagterrasse.

Tilbygningen består af otte lejligheder på 35 m2 med trinettekøkken, bad og toilet.

Der er fælles opholdstue og vaskeri i tilbygningen.

Lindehuset startede som pensionat i 1967 og fremstår efter ombygningen og renoveringen i 1998 som et bosted, der lever op til Servicelovens krav til egen bolig.

Beboerne har en fælles aktivitetskonto til dækning af nyanskaffelser til fælles brug. I fællesskab har beboerne købt en minibus, og de afholder alle udgifter til driften af denne.

Lindehuset er beliggende i Ringe by, hvor butikker, banker, svømmehal m.v. ligger inden for gå-afstand. Der er gode muligheder for at benytte offentlig transport til både Svendborg og Odense fra Ringe med flere afgange i timen.