Beboerne i Lindehuset

Målsætninger

At skabe et miljø med trygge rammer. Der tages hensyn til den enkelte beboers individuelle færdigheder og behov. Udvikling, trivsel og livskvalitet er i højsædet.

At skabe rum for den enkelte beboer. Så denne kan få styrket opfattelsen af sig selv som et selvstændigt og socialt individ.

At yde beboerne den bedst mulige pædagogiske indsats med de ressourcer, som samfundet stiller til rådighed.

Pædagogikken tager udgangspunkt i beboerens ønsker og behov. Den tilrettelægges individuelt med fokus på dennes funktionsniveau.

Delmål

Vejlede og støtte den enkelte beboer i udvikling og fastholdelse af almindelige daglige funktioner. Eks. vis hygiejne (bad), borddækning, at færdes i trafikken etc.

  • Udvikle og styrke den enkelte beboers sociale kompetencer og færdigheder.
  • Styrke den enkelte beboers selvfølelse og indflydelse på eget liv.
  • Styrke den enkelte beboers følelse af ansvarlighed i forhold til sig selv og i det sociale samspil med andre.
  • Vi lægger vægt på åben, faglig kommunikation og samarbejde, såvel internt som eksternt.

Der samarbejdes på tværs, med andre faggrupper og der inddrages ekstern konsulentbistand, når der er behov herfor.

Samarbejdet med de pårørende

Samarbejdet med pårørende vægtes højt. Det bygger på forståelse og anerkendelse af hinandens kompetencer og viden. Det er betydningsfuldt for, at vi med respekt for beboernes integritet og ret til selvbestemmelse kan tilbyde en målrettet pædagogisk indsats, der tager udgangspunkt i beboerens ønsker for eget liv og behov for støtte til at virkeliggøre disse.

Vi anser det for vigtigt, at vi i det daglige støtter beboerne i at fastholde kontakten til pårørende og indgår gerne aftaler, der er med til at styrke kontakten mellem beboere og pårørende.