Dagligdagen

Vores dagligdag

Lindehuset har døgndækning. Der er rådighedsvagt fra vagtværelse. I hverdagene kl. 23-07, i weekender og ferier kl. 24-08. I den øvrige tid er der to - tre personaler på vagt.

Alle pædagogiske opgaver tilrettelægges og varetages af uddannede pædagoger.

Tirsdag afholdes der beboermøde, her tages forslag op, som kan have interesse for alle. Eksempelvis forslag om fælles deltagelse i kulturelle arrangementer, indkøb til fælles brug o.m.a. Hvert andet år er der valg til formands- og næstformandsposten.

De fleste af beboerne har et dagtilbud, og der tilbydes en ugentlig hjemmedag til brug for indkøb, læge, frisør, fodpleje og i nogle tilfælde helt enkelt oplevelser. Hjemmedagen tilrettelægges sammen med beboeren og tager hensyn til beboerens funktionsniveau og interesser. Alle beboere har hjemmeservice i varierende grad.

I weekender deltager beboerne i madlavning og aktiviteter omkring køkkenet. I hverdagene varetages disse funktioner af ”kokken” og hans medhjælp.

Når beboerne kommer fra deres dagbeskæftigelse, samles de fleste i fællesstuen, hvor der læses avis, tjekkes post, nydes en kop kaffe eller te, og hvor man udveksler dagens oplevelser med hinanden og det personale, der er til stede.  

Fritidsinteresser

Flere af beboerne har valgt at deltage i forskellige fritidsaktiviteter, afhængigt at interesser og funktionsniveau. Aktiviteterne er særligt tilrettelagt for beboere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Eksempler på fritidsaktiviteter: Syning, PC, ridning, madlavning, musik m.m.

Derudover er der løbende studerende eller andre, der tilbyder at lave forskellige aktiviteter i huset. Eksempelvis har der været en idrætsstuderende, som lavede et motorikforløb med en stor del af beboerne, dansegrupper o.m.a..

De fleste af beboerne har en god og tæt kontakt til venner og familie og tager på besøg i weekender og ferier.

Ferieture

I løbet af værkstedernes sommerferie arrangeres der på baggrund af ønsker fra beboerne endagsture rundt i landet til seværdigheder, forlystelsesparker o. lign.

Traditioner

Fødselsdage: Ved fødselsdag bliver aftenmenuen bestemt af fødselaren, og der serveres alt efter ønske kakao, boller eller lignende til aften- eller eftermiddagskaffen. Beboeren har mulighed for at invitere pårørende og venner med. Ved større arrangementer runde fødselsdage etc. afholder beboeren selv en del af udgiften.

Sommerfest: Den anden lørdag i juni inviteres der til sommerfest for beboere, pårørende, venner af huset og personale. Der indledes med fælles kagebord, med donationer fra pårørende, beboere, personale etc.

Juleklip: Den første søndag i advent holdes der juleklip med gløgg og æbleskiver for beboere og pårørende. Der er altid plads til nye kreative indslag på klippebordet etc.

Julefest: En af de sidste onsdage inden den 24. dec. holdes der fælles julefest for beboere, personale og venner af huset.

Økonomi

Alle beboere i Lindehuset modtager pension. Udgifter til husleje, hjemmeservice, kost m.m. afholdes af beboerne.