Personalet i Lindehuset

Personalegruppen er bredt sammensat med hensyn til alder, køn og erfaring. Det er personalets opgave at yde støtte og omsorg med udgangspunkt i den enkelte beboers behov.

Til dette er ansat en afdelingsleder, tretten pædagoger med varierende timetal, en køkkenassistent, en rengøringsassistent og en fleksjobansat.

Lindehuset får administrativ assistance fra Viftens fælles sekretariat, og der er studerende fra pædagoguddannelsen.

Der er som udgangspunkt daglig personaledækning med tre pædagoger om morgenen, to pædagoger i aftenvagt og en pædagog i mellemvagt. Der er vågen nattevagt fra kl. 22.00 til 07.00.

Køkkenassistenten klarer madlavningen i hverdagene. I weekenderne laver personalet og beboerne maden i fællesskab.