Personalet i Lindehuset

Personalegruppen er bredt sammensat med hensyn til alder, køn og erfaring. Det er personalets opgave at yde støtte og omsorg med udgangspunkt i den enkelte beboers behov.

Til dette er ansat en leder (fælles for hele Viften), tretten pædagoger med varierende timetal, en køkkenassistent, en rengøringsassistent og en fleksjobansat.

Lindehuset får administrativ assistance fra Viftens fælles sekretariat, og der er studerende fra pædagoguddannelsen.

Der er som udgangspunkt daglig personaledækning med to pædagoger om morgenen, en til to pædagoger eftermiddag/aften og en rådighedsvagt, som møder ind om eftermiddagen og senere fortsætter som sovende rådighedsvagt fra kl. 23.00 til 07.00 (hverdage) og kl. 24.00-08.00 (weekender og ferier). Rådighedsvagten kan tilkaldes af beboerne efter behov.

Køkkenassistenten klarer madlavningen i hverdagene. I weekenderne laver personalet og beboerne maden i fællesskab.