Palleshave

Palleshave er et bo- og aktivitetssted for mennesker med betydelig og varigt nedsat funktionsevne efter hhv. Almenboliglovens § 105 stk. 2 og Servicelovens § 104. Støtte ydes efter Servicelovens §§ 83 og 85. Derudover er der fem tilbud efter Servicelovens § 108: et i hovedbygningen, to i lejligheder i det nedlagte daghjem, og to i en nybygget enhed i forlængelse af boenheden.

Adresse og telefonnumre på Palleshave

Hedebovej 48
5750 Ringe
Tlf. 72 53 06 86 

Solstrålen gruppe A + B

Afdelingstelefon: 72 53 66 74 / 72 53 69 26

Solstrålen gruppe C

Afdelingstelefon : 72 53 67 46 / 72 53 68 69

Aktivitetscenteret

Afdelingsleder: Niels Møller
Tlf : 72 53 69 24
Afdelingstelefon: 72 53 67 45 / 72 53 69 23 / 72 53 69 27

Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på Midtfyn i landlige omgivelser på en ca. fem tønder land stor grund.

Der er 19 toværelses lejligheder samt fællesarealer bygget i 2002 og 2012. Fællesarealerne består af stuer med åbent køkken. Der er fælles vaskeri. Yderligere er der i 2018 indrettet to lejligheder i det nedlagte daghjem, samt i 2019 to nybyggede lejligheder i forbindelse med boenheden med de 19 lejligheder. Endelig er der indrettet en lejlighed i hovedbygningen.

Hovedbygningen bruges til kontor, servicepersonale og der er et stort centralkøkken hvorfra der laves sund mad til beboerne. 

Palleshave råder over to busser. Den eneste mulighed for offentlig transport er en kommunal bus, som kører i skolernes åbningstid.

På grunden er der en kotahytte, en natursti, en crossbane og en multibane. Mange af beboerne har deres egen mooncar, som de bruger til at køre rundt på grunden. Der er også en motorikbane samt en fodboldbane.

De pårørende til beboerne på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter har dannet en forældreforening og en handicapidrætsforening. Formand Erik Borup kan kontaktes på: erikborup@gmail.com eller tlf. nr.: 66 13 80 71