Palleshave

Palleshave er et bo- og aktivitetssted for mennesker med betydelig og varigt nedsat funktionsevne efter hhv. Almenboliglovens § 105 stk. 2 og Servicelovens § 104. Støtte ydes efter Servicelovens §§ 83 og 85. Derudover er der fem tilbud efter Servicelovens § 108: et i hovedbygningen, to i lejligheder i det nedlagte daghjem, og to i en nybygget enhed i forlængelse af boenheden.

Adresse og telefonnumre på Palleshave

Hedebovej 48
5750 Ringe
Tlf.: 72 53 06 86 

Konstitueret afdelingsleder for grp. A, B og C: Mie Haugstrup Hjæresen

 

Tlf.:72 53 68 79

 

Solstrålen gruppe A + B

Afdelingstelefon: 72 53 66 74 / 72 53 69 26

Solstrålen gruppe C

Afdelingstelefon: 72 53 67 46 / 72 53 68 69

Aktivitetscenteret

Afdelingsleder: Niels Møller

Tlf.: 72 53 69 24

Afdelingstelefon: 72 53 67 45 / 72 53 69 23 / 72 53 69 27

Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på Midtfyn i landlige omgivelser på en ca. fem tønder land stor grund.

Der er 19 toværelses lejligheder samt fællesarealer bygget i 2002 og 2012. Fællesarealerne består af stuer med åbent køkken. Der er fælles vaskeri. Yderligere er der i 2018 indrettet to lejligheder i det nedlagte daghjem, samt i 2019 to nybyggede lejligheder i forbindelse med boenheden med de 19 lejligheder. Endelig er der indrettet en lejlighed i hovedbygningen.

Hovedbygningen bruges til kontor, servicepersonale og der er et stort centralkøkken hvorfra der laves sund mad til beboerne. 

Palleshave råder over to busser. Den eneste mulighed for offentlig transport er en kommunal bus, som kører i skolernes åbningstid.

På grunden er der en kotahytte, en natursti, en crossbane og en multibane. Mange af beboerne har deres egen mooncar, som de bruger til at køre rundt på grunden. Der er også en motorikbane samt en fodboldbane.

De pårørende til beboerne på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter har dannet en forældreforening og en handicapidrætsforening, der begge er beskrevet nedenfor.

Foreninger på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Forældreforeningen på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Foreningens medlemmer er forældre og pårørende til beboerne på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter.

Kontingentet for medlemskabet anvendes ubeskåret til at forbedre beboernes livskvalitet og funktionsmuligheder i boenhed og på aktivitetscenter.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som hvert år vælges på den ordinære generalforsamling (to i lige og tre i ulige år for to år ad gangen).

Bestyrelsens arbejde består primært i at varetage relevante, overordnede opgaver på beboernes og forældrenes vegne i samarbejde med ledelsen. Bestyrelsen kan være talerør for forældre og øvrige pårørende.

Forældreforeningen er også en støtteforening, som hjælper beboerne på Palleshave med økonomisk støtte til indkøb af relevante hjælpemidler og rekvisitter, som kan medvirke til at forbedre deres hverdag.

Foreningen arrangerer i samarbejde med ledelsen forskellige festlige aktiviteter, bl.a. den årlige sommerfest, samt den årlige julesammenkomst.

Forældre og pårørende, der har spørgsmål, som Forældreforeningen kan være behjælpelige med, er velkomne til at kontakte formand Erik Borup på telefon 60 60 22 71.

Palleshave Handicap Idrætsforening

Foreningens medlemmer er mennesker med udviklingshæmning på Midtfyn, primært beboere på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, samt disses pårørende.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som hvert år vælges på den ordinære generalforsamling (to i lige og tre i ulige år for to år ad gangen).

Bestyrelsens arbejde består bl.a. i at arrangere og tilbyde medlemmerne forskellige aktiviteter.

En væsentlig aktivitet for foreningen er at drive et musik- og rytmikhold, som mødes på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter hver uge.

Musik- og rytmikholdet ledes af en pædagog fra boenheden på Palleshave, som har den fornødne erfaring inden for musikområdet.

Forældreforeningens medlemmer samt beboere på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter betaler et årligt kontingent, som primært anvendes til indkøb af diverse musikrekvisitter og -udstyr.

Foreningen ansøger løbende diverse fonde og puljer om tilskud til indkøb af forskelligt musikudstyr.

Foreningen har et samarbejde med forskellige sponsorer, som bidrager med årlige sponsorater.

Forældre og pårørende, der har spørgsmål til Idrætsforeningen, er velkomne til at kontakte formand Erik Borup på telefon 60 60 22 71.