Beboerne i Solstrålen gr. A + B

Fælles for Solstrålens beboere er, at alle har et stort støttebehov - men på forskellige livsområder, der spænder fra personlig hygiejne til hjælp i dagens forskellige aktiviteter, socialt samvær m.v. På baggrund af støttebehovet er der til afdelingen tilknyttet vågen nattevagt.

Enkelte beboere kan kommunikere verbalt, men fælles for alle er, at de er kommunikativt begrænsede. Tegn til tale, kropssprog og mimik udgør derfor en betydelig del af kommunikationen mellem beboer og medarbejder. Alle beboere er mobile, men enkelte benytter rollator, kørestol eller andre personlige hjælpemidler.

Enkelte udviser i perioder en adfærd, der kan opleves som grænseoverskridende. Det kan derfor være nødvendigt med skærmning af disse og/eller deres medbeboere.

Som i ethvert hjem er der i Solstrålen gr. A + B behov for en velkendt og fast struktur. Vi tror på, at alle har behov for vaner og rutiner, som kan medvirke til at skabe en tryg ramme omkring det daglige liv. Gennem struktur og omsorg er det en pædagogisk opgave at tilvejebringe et positivt og imødekommende bomiljø, som beboerne og deres pårørende er trygge ved.

Den pædagogiske tilgang i Solstrålen gr. A + B tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte beboers funktionsniveau, ønsker og behov, under hensyntagen til de øvrige beboere. Vi vægter selvbestemmelse og fællesskab højt, hvorfor begreber som medborgerskab og ligeværdighed er det naturlige omdrejningspunkt for den pædagogiske indsats.

Vi stræber således efter at skabe et miljø, hvor der både er plads til at være den man er og rum til at udvikles i.
Kort sagt: Grobunden for et trygt og oplevelsesrigt liv.

Samarbejdet med de pårørende

De pårørende til beboerne på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter har dannet en forældreforening og en handicapidrætsforening, der naturligvis også er åbne for forældre og beboere i Solstrålen gr. A + B. Formand Erik Borup kan kontaktes på: eb@cdnet.dk eller tlf. nr.: 66 13 80 71

Vi sætter samarbejdet med de pårørende meget højt og understøtter i det omfang, det er muligt kontakten mellem vore beboere og deres pårørende. 

Derudover er det vigtigt for os at bruge den væsentlige viden om beboernes liv og fortid, som de pårørende har. Videndeling er vejen frem, så vi er altid åbne for en snak med de pårørende.