Følgeskabsgrundlag

Det handler om de ambitioner og forpligtelser, der kommer af alle ansattes relation til kerneopgaven.

Hvad er vi her for, og hvordan lykkes vi sammen med den opgave.

Dette er et link til Viftens følgeskabsgrundlag.