Om det kognitive i KRAP

Det handler om sprog og tankers betydning for, hvordan vi hver især oplever verden. 

Hvordan kan vi være undersøgende i forhold til andres oplevelse af virkeligheden, og hvordan kan det hjælpe vor pædagogiske praksis.

Dette er et link til en kort artikel om det kognitive i KRAP.