Om Viften

Viften består af fem bosteder og et aktivitetscenter, der alle er beliggende på Midtfyn, tæt på land og by.

Der bor lige over 60 borgere i tilbuddene. Dertil kommer en håndfuld eksterne borgere, der i lighed med Viftens egne borgere benytter aktivitetscenteret. Målgruppen er personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Nogle har et psykiatrisk tillægshandicap. Funktionsniveauet for de beboere, som bor i husene, varierer meget. Fælles for alle er, at der tages udgangspunkt i den enkelte beboers behov for støtte, og hverdagen tilrettelægges derefter.

Vort værdigrundlag

Vi har en ligeværdig tilgang til hinanden, uanset om man er ansat, bor eller er i dagbeskæftigelse i Viften.

Som Søren Kierkegaard kunne have sagt det: Hvert enkelt menneske er unikt og har krav på ligeværdighed – uanset status eller magtposition. Men det er samtidigt vigtigt at pointere, at der ikke er tale om simpel lighed, som f.eks. i lighed for loven. Mens anerkendelsen af lighed kan være en passiv relation, betyder ligeværdighed, at vi viser alle, vi møder, samme grad af respekt, nærvær og værdighed.

Som Kierkegaard anbefaler, møder vi det enkelte menneske netop dér, hvor det er. For kun på den måde kan vi lykkes med den rehabiliterende indsats. Dvs. at styrke hver medborgers muligheder for at mestre sin tilværelse – både selvstændigt og i samspil med omgivelserne – i overensstemmelse med egne behov og ønsker. På den måde understøtter vi også Faaborg-Midtfyn Kommunes målsætning om, at borgerne skal opleve at have et værdigt liv.

Med udgangspunkt i ovenstående vil vi til enhver tid arbejde for at skabe størst mulig livskvalitet for den enkelte borger og arbejdsglæde for hinanden som kolleger – og med både pædagogisk udvikling og arbejdsglæde er det som med en vifte: De skal foldes helt ud og være i bevægelse for at gøre gavn.

Følgeskabsgrundlag – i fællesskab løser vi kerneopgaven

Følgeskabsgrundlaget er en beskrivelse af de forpligtelser, vi tager på os som ansatte og ledere i Viften. Det omfatter en beskrivelse af kerneopgaven, der er omdrejningspunkt for alle vore prioriteringer. Derudover beskriver det, hvordan man som enkeltperson (leder eller medarbejder), som arbejdsfællesskab og som del af en større organisatorisk helhed spiller sig selv og hinanden gode til gavn for borgerne.

Det blev vedtaget af et enigt MED-udvalg i september 2018, og her kan du se følgeskabsgrundlaget.

Tilgange og metoder - KRAP

I både relationerne og det faglige arbejde er KRAP vores fælles tilgang. KRAP er Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Dens udgangspunkt er, at vi alle oplever vore tanker som vores virkelighed, at alle mennesker har ressourcer, og at alle mennesker har et grundlæggende behov for anerkendelse.

Ved at tage ligeværdigheden alvorligt gennem anerkendelse, ved at holde fokus på det virksomme og ved at have respekt for et menneskes oplevelse af egen virkelighed, kan vi i fællesskab bidrage til trivsel og udvikling for alle.

Rehabilitering handler for os ikke kun om at bringe et menneskes funktionsniveau så tæt på det 'normale' som muligt. Det drejer sig i endnu højere grad om at hjælpe et menneske til at anvende og udvikle sine ressourcer på en meningsfuld og livgivende måde - på trods af en funktionsnedsættelse.

I arbejdet med tilgange og metoder har vi bl.a. produceret nedenstående små artikler, der kan give et indtryk af vores forståelse heraf, og hvordan vi understøtter praksis med teoretiske overvejelser. K i KRAP, om det kognitive, vore tanker og udsagn om 'virkeligheden'. R i KRAP, om ressourcefokusering og fordelene ved at undersøge åbent frem for at fejlfinde. A i KRAP, om anerkendelse og validering som det nødvendige udgangspunkt. UNDERSØGELSE, om at tage undersøgelse alvorligt i alle situationer. I som i INDSATSER, om forudsætninger for at sætte en indsats i værk. KERNEOPGAVEN og anerkendende følgeskab, om det vigtige organisatoriske fokus. Læs mere om KRAP her.

Borgerne – at hjælpe til livskvalitet og glæde

Vi hjælper borgerne til livskvalitet og glæde. Gennem dialog får vi øje på borgernes helt særlige behov og interesser. I vores arbejde har vi fokus på, at de er medborgere på lige fod med alle andre.

Motorcykeltræf på Palleshave

De gamle drenge fra Dansk Ural/Dnepr Motorcykelklubs fynske afdeling.
Klar til de første ture på de fine maskiner.
En glad hilsen fra Martin.
På vejen igen efter en kort pause.
Pizza og sodavand serveres ved Aktivitetscenteret.
 

   I en årrække har vi haft fint besøg af en flok gæve gutter fra Dansk Ural/Dnepr Motorcykelklubs fynske afdeling. De kommer på deres flotte, gamle russiske motorcykler med sidevogn. Så får de af Viftens borgere, der har mod og lyst, en eller oftest flere ture bag på eller i sidevognen.

   De første år var mange af borgerne en smule tilbageholdende, men nu er de mere modige og kaster sig gerne ud i trafikken sammen med de garvede chauffører.

   Det er er flot syn, når de gamle og velholdte ekvipager triller ud fra Palleshave med vore glade borgere ombord. Så vi er naturligvis meget taknemmelige for, at klubbens medlemmer hvert år vil afsætte tid til den slags.

   Efter kørslen er der pizza og sodavand til alle. Man glæder sig allerede til næste år.

Personalet – at se det store i det små

Medarbejderne formår at udvikle en særlig evne til at se det store i det små. Sammen skaber vi et fagligt udviklingsmiljø, hvor vi som kollegaer hjælper hinanden med at frigøre de ressourcer, vi har. Vi er hinandens forudsætninger for god trivsel i en uhøjtidelig og humørfyldt hverdag.

Organisationen – at skabe individuelle og kreative løsninger

Vi skaber individuelle og kreative løsninger, der beror på fællesskabets ressourcer og kompetencer. Hver afdeling har en tydelig profil med afsæt i en stærk kultur og faglig identitet. Samarbejdet – både med eksterne samarbejdspartnere og internt – er baseret på dialog og involvering, så alle bedst muligt kan bidrage til opfyldelsen af vores mål.