Historie

Viftens Historie.

Viften blev til i 2011, hvor Lindehuset og Palleshave Bo- og Aktivitetscenter blev lagt sammen den 1. januar, og den 1. september kom bofællesskaberne Søbo, Vesterparken og Kernehuset til.

Viften består af seks forskellige botilbud og et aktivitetscenter. Der bor ca. 60 beboere i tilbuddene. Målgruppen er personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Nogle har et psykiatrisk tillægshandicap.  

Funktionsniveauet for de beboere, som bor i husene, varierer meget. Fælles for alle er, at der tages udgangspunkt i den enkelte beboers behov for støtte, og hverdagen tilrettelægges derefter.