Kvalitetsstandarder

Følg linkene nedenfor til Faaborg-Midtfyn Kommunes sider med kvalitetsstandarder.

For mange af borgerne i Viften gælder flere forskellige kvalitetsstandarder. 

En del af dem ses under Handicap- og psykiatriområdet (§ 85 Socialpædagogisk støtte, § 97 Ledsagerordning, § 104 Aktivitets- og samværstilbud, § 107 Midlertidige botilbud og § 108 Længerevarende botilbud).

Her er kvalitetsstandarderne, som vi følger på handicap- og psykiatriområdet.

De resterende kan findes under Pleje- og omsorgsområdet (hvor særligt § 83 Praktisk hjælp + Personlig hjælp og pleje er relevant).

Her de kvalitetsstandarder, der gælder for pleje- og omsorgsområdet