Ledelsen

Viftens ledelse består fra 1. marts 2020 af en forstander, en leder for bofællesskaberne Kernehuset, Søbo og Vesterparken, en afdelingsleder i Lindehuset, en afdelingsleder i Solstrålen gruppe A + B og C, en afdelingsleder i Aktivitetscenteret, samt en leder af Sekretariatet.
Solstrålen, Aktivitetscenteret og Sekretariatet hører til på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter.

Vores vigtigste opgave er at skabe grundlag for et rart og trygt miljø for beboerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

Vi tager udgangspunkt i de fire ledelsesværdier, som er gennemgående for al ledelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 • Vi tager lederskabet på os.
  Vi har mod til at lede en værdibaseret organisation.
  Vi er rollemodeller for medarbejderne og hinanden.
  Vi bruger hinanden til fordomsfrie diskussioner, inspiration og læring.
 • Dialog er en forudsætning for at vi lykkes.
  Vi er synlige og tilgængelige som ledere.
  Vi taler åbent og ærligt med hinanden.
  Vi er troværdige - vi gør det, vi siger, vi gør.
 • Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde.
  Vi anerkender og bruger hinandens forskelligheder.
  Vi skaber gejst og ejerskab gennem involvering af medarbejderne.
 • Vi forenkler det komplicerede.
  Vi har et strategisk helhedssyn.
  Vi sørger for en enkel og gennemskuelig service med afsæt i borgerens behov.
  Vi har fokus på fremtiden og vil gerne gå nye veje.

Vi lægger stor vægt på et godt samarbejde med de pårørende. Det er meget vigtigt, at man som pårørende oplever os som en imødekommende ledelse, der altid er villig til at drøfte både stort og småt.