Ydelsesbeskrivelser

Ydelsesbeskrivelserne forklarer, hvilke ydelser hhv. Palleshave og Lindehuset leverer til borgere, der har et moderat, stort og omfattende eller fuldstændigt støttebehov.

Beskrivelserne er delt op efter nedenstående syv temaer, der igen er delt efter de tre støtteniveauer. De falder i to dele: én der handler om behovet hos borgeren, og én der beskriver/giver eksempler på de ydelser, som borgeren med det pågældende behov modtager. 

Borgerne modtager moderat til fuldstændig støtte inden for følgende områder: Samfundsliv, Sundhed, Mobilitet, Egenomsorg, Praktiske opgaver i hjemmet, Kommunikation, Socialt liv.

Ydelsesbeskrivelserne kan rekvireres at sende en mail til Viftens sekretariat.